Zamykanie ksiąg rachunkowych w likwidowanej szkole

Kiedy szkoła jest likwidowana kompetentny księgowy musi dokładnie zapisać i zamknąć wszystkie księgi rachunkowe. Jakie procedury są niezbędne w tego typu działaniu?

– wprowadzenie wszystkich zdarzeń i dochodów mających miejsce do dnia zamknięcia szkoły

– wykonanie wszelkich księgowań, które zawsze są realizowane na końcu roku (bilans przychodów i rozchodów, podliczenie wszystkich wydatków itd.) . Należy też pozamykać wszystkie konta bankowe.

– sprawdzenie stanu wszystkich kont i ewentualna ich korekta

– zrobienie najważniejszych obligatoryjnych wydruków

– stworzenie sprawozdań budżetowych i finansowych

– wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich na nośnik elektroniczny

Wszystkie te realizacje są bardzo istotne. Muszą być wykonane we właściwej – opisanej powyżej kolejności. Z tego też powodu jeśli chcemy mieć pewność, że wszystkie czynności są wykonane prawidłowo warto zatrudnić fachowca.

Uzupełnienie ksiąg księgi głównej – konta pomocnicze

Księgi pomocnicze są bardzo ważne – zawierają wszelkie ważne dodatkowe zapisy, które są niezbędne przy sporządzaniu ksiąg rachunkowych.

Konta pomocnicze prowadzi się dla wszystkich środków trwałych i środków w budowie, wszelkich rachunków z klientami, rozrachunków z kadrą pracowniczą oraz operacji sprzedaży i zakupu.

Co się znajduje na kontach pomocniczych?

Dane zawarte na kontach pomocniczych zależą bardzo ściśle od charakteru i indywidualnych cech jednostki. Mogą zawierać między innymi:

– ewidencję ilościowo – wartościową dotyczącą obrotów w firmie

– dane dotyczące rozliczeń z budżetem, podarku dochodowego itd.

– ewidencję towarów i opakowań

– koszty towarów i opakowań w dniu zakupu

Najpóźniej w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych muszą być podliczone i spisane wszystkie salda. Jest to bardzo ważne. Tylko wtedy wszystkie rozliczenia i rachunki będą wyglądały prawidłowo. Warto rozpocząć obliczenia odpowiednio wcześniej – damy sobie wtedy mały margines czasu na wszelkie niezbędne poprawki.

Jak odpowiednio przygotować księgi rachunkowe do zamknięcia?

Księgowy musi dołożyć wszelkich starań podczas wypełniania dokumentacji firmy. Dokładnie i rzeczowo musi uzbierać całą niezbędną dokumentacje. Musi także dobrze przygotować księgi do zamknięcia. Forma sprawozdania i prowadzenia księgi zależy ściśle od charakteru danej jednostki.

Kontrola poprawności zapisów

Sprawdzamy czy otrzymaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zamknięcia ksiąg. Jeśli nie koniecznie musimy poprosić o dosłanie ważnych dokumentów firmę.

Wprowadzamy systematycznie i chronologicznie wszystkie operacje finansowe

Kontrolujemy wszystkie zapisy i ich zgodność ze źródłami

Najważniejsze są dane dotyczące przychodów w danym roku. Wszystkie przeliczenia należy robić z dużą rozwagą.

Warto z tego powodu podpisać umowę z naprawdę dobrym biurem rachunkowym – z biurem, które będzie dbało o nasze sprawy finansowe.

Księgowy – odpowiedzialność karnoskarbowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga posiadania specjalnych umiejętności. Jeśli pojawia się jakiś błąd na księgowego spada odpowiedzialność karna oraz cywilna.

W sytuacji pojawienia się błędów i uchybień księgowy podlega prawu zapisanemu w Kodeksie Karnym Skarbowym. Przed sądem staje on oraz jednostka, której dotyczy uchybienie.

Przepisy wspomnianego kodeksu przyjmują możliwość kary grzywny oraz kary pozbawienia wolności w zależności od rodzaju uchybienia.

Odpowiedzialność karna obowiązuje przy bardzo wielu uchybieniach. Księgowy jest odpowiedzialny nie tylko za treść dokumentów, ale także za formę i przechowywania. Koniecznie trzeba pamiętać również o terminowych składaniu wszelkich zeznań – nawet kilkudniowe spóźnienie może spowodować nałożenie kary zarówno na firmę, której dotyczy dokumentacja, jak i księgowego.

Od roku 2015 za niezłożenie sprawozdania finansowego w odpowiednim terminie grozi wypisanie firmy z KRS. Warto o tym pamiętać i przestrzegać prawa.

Otwarcie biura rachunkowego – jakie wymogi trzeba spełnić?

Biuro rachunkowe to z pewnością dobry pomysł na biznes. Jeśli posiadamy dużą wiedzę, doświadczenie – jeśli mamy motywację do pracy z pewnością na brak klientów nie będziemy narzekali.

Osoba, która chce otworzyć biuro rachunkowe przede wszystkim musi mieć wszystkie uprawnienia pozwalające na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Musi także mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Osoba, która chce otworzyć biuro rachunkowe musi posiadać Certyfikat Księgowy. Musi także mieć ukończone studia wyższe, niezbędne egzaminy oraz chociażby trzyletnią praktykę. Nie może być też osobą karaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa administracyjne.

Kiedy otwieramy biuro rachunkowe musimy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Ubezpieczenie działalności biura rachunkowego nie uwzględnia jedynie szkód związanych z zaniechaniem ubezpieczonego, szkód po utracie mienia lub wyrządzonym rodzinie ubezpieczonego. Nie dotyczy także kar umownych.

Biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem raportów, bilansów finansowych firmy, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

Zmiany w sprawozdaniach finansowych 2016 – małe firmy

Nowy Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, przyjęty przez Radę Ministrów 30 marca br. dotyczący uproszczeń w tworzeniu sprawozdań jest dobry przede wszystkim z perspektywy małych firm, które będą mogły zaobserwować duże oszczędności.

Zmiany w sprawozdaniach lub zwolnienia z nich, które mają wejść w życie w roku 2016 wejdą w życie w 2016 roku. To czy dana firma będzie mogła skorzystać z tych zmian zależy od bilansu przychodów i rozchodów firmy i ogólnego charakteru przedsiębiorstwa. Na zmianach skorzystają małe firmy, które nie współpracują trwale z instytucjami bankowymi. Skorzystają także wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe ( oprócz spółek kapitałowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego które nie generują dużych przychodów.

Dzięki zmianom firmy zaobserwują duże oszczędności związane z tworzeniem taki sprawozdań. Tworzone pierwsze sprawozdanie będzie dotyczyło roku 2016, ale także roku 2015.

Nie złożyłeś sprawozdania finansowego w terminie? Twoja działalność zostanie wykreślona z KRS

Firmy, które dostarczają sprawozdania finansowe muszą pilnować wszelkich terminów. Brak sporządzonego sprawozdania finansowania w terminie oznacza wykreślenie działalności z KRS. Mienie firmy w takiej sytuacji przejmuje Skarb Państwa.

Nowe przepisy mówią wprost za brak złożenia sprawozdania finansowego w terminie grozi wykreślenie podmiotu gospodarczego z KRS. Dotychczas było tak, że za wszelkie opóźnienia groziła kara grzywny – teraz przepisy są bezlitosne i jednoznaczne.

Jeśli majątek firmy przejdzie na Skarb Państwa wierzyciele firmy przez rąk będą mogły starać się o uregulowanie zaległych należności. Pieniądze będą wypłacalne ze Skarbu Państwa. Dzięki tym zmianom Krajowy Rejestr Sądowy będzie lepiej funkcjonował. Informacje o upadłości danej firmy będą szybkie i jasne.

Ewidencja przychodów zamiast ksiąg – zmiany w przepisach

Szykują się nowe zmiany w Ustawie o Rachunkowości. Po wejściu nowych przepisów ewidencje przychodów będą mogły prowadzić organizacje pozarządowe zamiast klasycznych ksiąg. Małe firmy będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania. Ważny będzie tylko główny bilans zysków i strat. Nie będzie trzeba sporządzać raportu ze zmian w kapitale.

Pojawi się także katalog firm, które będą wyłączone z możliwości zastosowania wszystkich uproszczeń. Są to między innymi banki i różnego rodzaju instytucje finansowe. Zostanie zlikwidowany wymóg publicznego ujawniania sprawozdań. Każdy podmiot jednak będzie musiał wykazać takowe sprawozdanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmieni się także forma sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznych.

Projekt wdroży do naszego obecnego prawa odpowiednie przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Według danych GUS ze zmian będzie mogło skorzystać 40 tys. 797 jednostek. Projekt ma celu zwiększenie szans na rynku małych jednostek. Firmy będą mogły skupić się na rozwoju i oferowaniu klientom swoich usług.

Własna księgowość czy biuro rachunkowe? – na co się zdecydować?

Tytułowe pytanie zadaje sobie każdy przedsiębiorca. Lepiej samemu prowadzić księgowość czy zlecić to komuś z zewnątrz. Obie formy prowadzenia księgowości to plusy, ale też i minusy.

Często firmy rezygnują z obsługi biura rachunkowego ze względów finansowych. Myślą, że własna księgowość nie generuje kosztów. Prawda jest jednak taka, że „samoobsługa” również kosztuje. Musimy przeznaczyć na to też dużo czasu.

Warto poświęcić sprawy finansowe fachowcom szczególnie jeśli mamy dużą firmę. Musimy jednak pamiętać, że nawet jeśli zlecamy komuś pracę ważna jest współpraca klienta z biurem rachunkowym. Musimy na czas dostarczać wszelkie dokumenty kadrowe oraz niezbędne pliki.

Główne korzyści powierzenia spraw finansowych podmiotowi zewnętrznemu

Podstawowym plusem powierzenia spraw księgowych biurom rachunkowym jest przede wszystkim komfort psychiczny oraz oszczędność czasu. Odpowiedzialność za wszelkie błędy w zapisach przechodzi także na biuro jeśli mamy wykupione ubezpieczenie OC.

Jeśli powierzymy sprawy finansowe doradcy podatkowemu lub pracownikom biura rachunkowego nie musimy także kontaktować się z urzędnikami. Nie musimy chodzić do urzędów, stać w kolejkach. To duża zaleta. Współpraca ze specjalistami z biur rachunkowych sprawia także, że jesteśmy także bliżej wszystkich informacji podatkowych. Wiemy o wszelkich zmianach w przepisach szybko. W razie potrzeby także biuro rachunkowe reprezentuje firmę przed sądami administracyjnymi.

Wybór biura rachunkowego – na co zwracać uwagę? Cz. 3

Prowadząc działalność z biurem rachunkowym współpracujemy każdego miesiąca. Z tego też powodu musimy wybrać takiego usługodawcę z którym miło nam się będzie utrzymywało kontakt.

Cena za usługi biura rachunkowego

Cena za przy wyborze biura rachunkowego jest ważna. Jeśli chcemy jednak znaleźć naprawdę dobrego współpracownika należy sprawdzić gdzie leży różnica między ceną, a jakością. Najważniejsza jest jakość – z tego też powodu nie warto na siłę szukać oszczędności. Biuro rachunkowe niewłaściwie dobrane może mieć duży wpływ na to jak funkcjonuje nasze przedsiębiorstwo. Jeśli szukamy oszczędności w firmie możemy między innymi:

– zatrudnić pracowników posiadających niższe kwalifikacje – możemy przyjąć do pracy np. studentów

– zmniejszenie liczby pracowników – przez to jednak inni zostaną obciążeni nowymi obowiązkami co może prowadzić do pojawienia się błędu

– zrezygnowanie lub zredukowanie procedur kontrolnych

Nie namawiamy do obniżania kosztów prowadzenia firmy przez łamanie przepisów prawnych. Może mieć to negatywne konsekwencje.

Sprawdzaj referencje pracowników

Sprawdź czy pracownicy mają niezbędne referencje. Najlepszą rekomendacją jest duża liczba zadowolonych klientów. Biuro Rachunkowe, które działa dobrze i sprawnie nie narzeka na brak współpracowników.

Zweryfikuj doświadczenie biura rachunkowego

Sprawdź jakie firma ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości firmowej – im większe, tym lepiej. Sprawdź czy narzędzia jakich używa firma w swojej pracy odpowiadają potrzebom i wymaganiom dzisiejszej branży. Dobre biuro rachunkowe spełnia oczekiwania klientów w każdym wieku.

Dostosuj wielkość biura rachunkowego do charakteru Twojej firmy

Jeśli prowadzisz małą, rodzinną firmę tak naprawdę nie potrzebujesz dużego biura rachunkowego do swojej firmy. Dostosuj wielkość biura do swoich potrzeb. Odpowiedź sobie czego tak naprawdę oczekujesz. Może niektóre kwestie potrafisz załatwić sam? Z drugiej strony pełny komplet usług to duży komfort i wygoda.