Otwarcie biura rachunkowego – jakie wymogi trzeba spełnić?

Biuro rachunkowe to z pewnością dobry pomysł na biznes. Jeśli posiadamy dużą wiedzę, doświadczenie – jeśli mamy motywację do pracy z pewnością na brak klientów nie będziemy narzekali.

Osoba, która chce otworzyć biuro rachunkowe przede wszystkim musi mieć wszystkie uprawnienia pozwalające na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Musi także mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Osoba, która chce otworzyć biuro rachunkowe musi posiadać Certyfikat Księgowy. Musi także mieć ukończone studia wyższe, niezbędne egzaminy oraz chociażby trzyletnią praktykę. Nie może być też osobą karaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwa administracyjne.

Kiedy otwieramy biuro rachunkowe musimy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Ubezpieczenie działalności biura rachunkowego nie uwzględnia jedynie szkód związanych z zaniechaniem ubezpieczonego, szkód po utracie mienia lub wyrządzonym rodzinie ubezpieczonego. Nie dotyczy także kar umownych.

Biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem raportów, bilansów finansowych firmy, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *