Uzupełnienie ksiąg księgi głównej – konta pomocnicze

Księgi pomocnicze są bardzo ważne – zawierają wszelkie ważne dodatkowe zapisy, które są niezbędne przy sporządzaniu ksiąg rachunkowych.

Konta pomocnicze prowadzi się dla wszystkich środków trwałych i środków w budowie, wszelkich rachunków z klientami, rozrachunków z kadrą pracowniczą oraz operacji sprzedaży i zakupu.

Co się znajduje na kontach pomocniczych?

Dane zawarte na kontach pomocniczych zależą bardzo ściśle od charakteru i indywidualnych cech jednostki. Mogą zawierać między innymi:

– ewidencję ilościowo – wartościową dotyczącą obrotów w firmie

– dane dotyczące rozliczeń z budżetem, podarku dochodowego itd.

– ewidencję towarów i opakowań

– koszty towarów i opakowań w dniu zakupu

Najpóźniej w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych muszą być podliczone i spisane wszystkie salda. Jest to bardzo ważne. Tylko wtedy wszystkie rozliczenia i rachunki będą wyglądały prawidłowo. Warto rozpocząć obliczenia odpowiednio wcześniej – damy sobie wtedy mały margines czasu na wszelkie niezbędne poprawki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *